The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To bisok: dalo by sie (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=824806)

Zbychu 06-22-2010 08:52 AM

To bisok: dalo by sie
 
ale bylem w pracy - nikt nie kucal :^)
zreszta idea jest raczej odwrotna - robic z wyzszej pozycji zeby nieba nie lapac w kadr
uklony
Z

bisok 06-22-2010 09:14 AM

No coś w tym jest :-)
W zależności od zlecenia :-)
Klient nasz Pan ... czy jakoś tak ...

Trzymaj się
M


All times are GMT. The time now is 04:21 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.