The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To lukas83: Gdzie to (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=676595)

Karpiu 10-15-2008 09:40 AM

To lukas83: Gdzie to
 
No i zabiłeś mnie teraz, bo nie pamiętam za bardzo. Ale obstawiam, że to już zejście do Nowego Targu z Turbacza rzecz jasna:) Z tym spotkaniem w Gorcach mówiłem serio. Jak tylko będę się wybierał to odezwę się do Ciebie przez TE. Dzięki za odwiedziny i pozdrawiam.
Karpiu


All times are GMT. The time now is 04:38 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.