Φωτογραφίες

Photographer's Note

Karadeniz fotolarına bir ara verip Abant gφlόnden bir kare ekliyorum. Abant Gφlό, Bolu'nun 34 kilometre gόney batısında bulunan, ηam ve kφknar ağaηlarının baskın olduğu bir Tabiat Parkı iηinde, yaklaşık 1350 metre yόkseklikte bulunan ve alanı 125 hektarı bulan bir heyelan set gφlόdόr. En derin yeri 18 m'dir. Gφlden ηıkan ve Abant Alabalığı olarak bilinen balık literatόre "Salmo trutta abanticus" olarak girmiştir. Gφl birkaη kaynak suyu, iki-όη kısmen devamlı olan akarsu ve φzellikle de kar ve yağmur suları ile beslenmektedir. Gφlόn etrafında oteller ve restoranlar mevcuttur. Abant gφlόnόn Ankara yaklaşık uzaklığı 2 saat kadardır.
---
Lake Abant is a freshwater lake in Turkey's Bolu Province in northwest Anatolia, formed as a result of a great landslide. The lake lies at an altitude of 1,328 m (4,357 ft) at a distance of 32 km (20 mi) from the provincial seat of Bolu city. It is a favorite vacation and excursion spot for both Turkish and foreign travellers thanks to the natural beauty of its surroundings, which are covered with dense forests, and easy access by car (it is served by a 21 km (13 mi) road leaving from the İstanbul-Ankara motorway O-4 E80 or the highway D.100 at the level of Mount Bolu, three hours' drive from these two largest cities of Turkey). Lake Abant is a natural park.

jhm, clic, Selmik, ourania, quovadis έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 1366
Points: 22
Discussions
  • None
Additional Photos by engin ozturk (Zengi001) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 279 W: 54 N: 222] (2883)
View More Pictures
explore TREKEARTH