Φωτογραφίες

Photographer's Note

Sevgi tόkenmez
Bir ηift yabancı gφz gφrόrsόn bir gόn
Kaηarken kendinden, yaşarken sόrgόn
Umarsız, duyarsız geηerken φmrόn
Bir bakış insana ηok mesaj verir...

Oysa reddedersin aşka dόşmeyi
Hiη ηağırmasan da o bulur seni
Karanlıkta bile sόrer izini
Arzular tόkenmez, saf degiştirir...

Bir gόn terkedilen, bir gόn terkeden
Bu devran hep bφyle sόrόp giderken
Kendi senaryonu yazıp oynarken
Insanlar aynıdır, yόz değiştirir...

Kime verirsen ver, doludur kalbin
Bόyόr yόreğinde, kaynaktır sevgin
Gidenin ardından sφnmesin ferin
Sevgi hiη tόkenmez, yφn değiştirir...

Şafak YOLCU

www.photoblog.com/aliozoglu

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 1827
Points: 2
Discussions
Additional Photos by Ali OZOGLU (aliozoglu) Silver Note Writer [C: 9 W: 0 N: 14] (103)
View More Pictures
explore TREKEARTH