Φωτογραφίες

Photographer's Note

Suriye'nin antik kentleri arasında en φnemli olanlarından biri de kuşkusuz Palmira antik kenti. Roma dφneminde Roma şehirlerine olan hayranlığı nedeniyle imparator Tedmor kenti Roma mimarisinden fazlasıyla etkilenerek inşa ettirmiş.

Milattan sonra 273 yılında Roma yφnetimine karşı ayaklanmasını yerle bir edilerek ağır bir şekilde φdeyen Palmira, bir daha hiηbir zaman kendini toparlayarak eski ihtişamlı gόnlerine dφnememiş ve φzellikle 17. yόzyıldan insanlar tarafından tamamen terk edilerek bir hayalet kente dφnmόş.

Humus şehrinin 155 km. doğusundaki eski ηağlarda Tedmor adıyla da bilinen Palmira şehrinin harabeleri bulunuyor.

Eski ηağlarda İran kφrfezini uzaklardaki Akdeniz ile birleştiren kervan yolları όzerinde bulunan bu kentin tarihi, milattan φnce 19. yόzyıla kadar gidiyor. Bizans ve Roma dφnemlerinde ise Palmira Hint Okyanusu ile Akdeniz arasında zengin ve canlı bir kentti.

Yolu Suriye'ye dόşen gezginler iηin Palmira'yı gφrmemek, İstanbul'a gidenlerin Dolmabahηe Sarayı'nı ziyaret etmemeleri gibi bir şey olurdu.

Palmira antik kenti φlmeden φnce muhakkat gidilmesi gereken bir yer.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 2892
Points: 2
Discussions
  • None
Additional Photos by Sertac Kantarci (sertac) (117)
View More Pictures
explore TREKEARTH