Φωτογραφίες

Photographer's Note

ΗαΥζΡΙ γδ γΟΞα ήΡνΙ ΗαγέΚΗΝΙ ΗαΚΡΗΛνΙ ΘΓΘεΗ ΜδζΘ ΗαΣΪζΟνΙ..
εδΗ ΚυήΗγ ία ΪΗγ ΕΝΚέΗαΗΚ ΣνΗΝνΙ ΘΗαΥνέ..
ζΚήΗγ γΚΗΝέ ΓΛΡνΙ ζγΪΗΡΦ ζγεΡΜΗδ Σδζν ΦΞγ..

ΗαΓαζΗδ γΠεαΙ εδΗ !

**

This picture is for the main gate for Al-Meftaha Village in Abha, which is a traditional village designed to look after the culture of the south region of Saudi Arabia. Its also contains live singing halls, art exceptions & series of live painting to entertain the public. There is also an old museum which holds a big variety of old masterpieces goes back to the very beginning the country & the area in general. You can buy a lot of old books, codices & old coins which goes back to hundreds of years & from different parts of the world.

abdolrashidi, gabrielpat έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 2943
Points: 8
Discussions
Additional Photos by haya alsharef (haya) Silver Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 3 W: 49 N: 69] (839)
View More Pictures
explore TREKEARTH