Φωτογραφίες

Photographer's Note

We are again on Oberalpstrasse east of Andermatt. We look into the Furkareuss River Valley, located west to southwest of Andermatt. Furka Pass lies at the end of the valley. The hills on the horizon are one of the highest parts of Switzerland and certainly have over 3000 meters.

Opět jsme na Oberalpstrasse vύchodně od Andermattu. Dνvαme se do ϊdolν řeky Furkareuss, kterι se nachαzν na zαpad až jihozαpad od Andermattu. Na konci ϊdolν ležν průsmyk Furka. Kopci na horizontu patřν k nejvyššνm partiνm Švύcarska a určitě majν přes 3000 metrů.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 837] (2244)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2019-09-11
  • Categories: Φύση
  • Έκθεση: f/0.8, 1/333 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2019-12-10 11:30
Viewed: 342
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 837] (2244)
View More Pictures
explore TREKEARTH