Φωτογραφίες

Photographer's Note

We have another building from the open-air museum in Ballenberg, Switzerland. There is a house from Detligen near Bern from the 18th century. In 1975 the house was not moved to the open-air museum. There was a bakery in the house, the furnace is made of sandstone and is dated to 1879. The house was home to grandparents. Improvements in agriculture caused higher yields, but also required the expansion of storage space.


Mαme zde dalšν objekt ze skanzenu ve švύcarskιm Ballenbergu. Je tu dům z Detligenu nedaleko Bernu z 18.stoletν. V roce 1975 nbyl dům přestěhovαn do skanzenu. V domě bylo pekařstvν, pec je z pνskovcovύch desek a je datovαna do roku 1879. V domě bydleli prarodiče. Vylepšenν v zemědělstvν způsobovalo vyššν vύnosy, ale vyžadovalo i rozšνřenν skladovacνch prostor.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 335
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 782] (2214)
View More Pictures
explore TREKEARTH