Φωτογραφίες

Photographer's Note

We will look again to Switzerland, again to the Alps, again to the canton of Uri. We are east of Andermatt on the road number 19 here called Oberalpstrasse. It's a west view. The rocky peaks seen in the picture are located north of Andermatt on the left (west) shore of the Reuss River. The Gotthard Road Tunnel passes under the mountain mass we are looking at.

Podνvαme se opět do Švύcarska, opět do Alp, opět do kantonu Uri. Jsme na vύchod od města Andermatt na silnici čνslo 19 zde zvanι Oberalpstrasse. Je to pohled zαpadu. Skalnatι vrcholy, kterι vidνme na snνmku se nachαzejν severně od Andermattu na levιm (zαpadnνm) břehu řeky Reuss. Pod horskύm masivem, na kterύ koukαme, prochαzν Gotthardskύ silničnν tunel.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 780] (2208)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2019-09-11
  • Έκθεση: f/0.8, 1/333 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2019-11-28 10:25
Viewed: 358
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 780] (2208)
View More Pictures
explore TREKEARTH