Φωτογραφίες

Photographer's Note

We will again visit the tram service in Zurich. In the photo we have the Be 5/6 number 3015 called Cobra. It was delivered in 2006. Bombardier Transportation and Alstom participated in the car. The car is 100 percent low-floor. Length over couplers is 36000 mm and weight 39.2 tons. Maximum speed is 70 km / h and hourly output 625 kW. The car has 96 seats and 142 standing. In Zurich there is a narrow tram gauge of 1000 mm. The photo was taken at Limmatquai just before it ended at the Bellevueplatz.

Opět navštνvνme tramvajovύ provoz v Curychu. Na fotografii mαme vůz Be 5/6 čνslo 3015 zvanύ Cobra. Byl dodαn v roce 2006. Na voze se podνlely firmy Bombardier Transportation a Alstom. Vůz je 100 procentně nνzkopodlažnν. Dιlka přes spřαhla je 36000 mm a hmotnost 39,2 tuny. Maximαlnν rychlost je 70 km/h a hodinovύ vύkon 625 kW. Vůz mα 96 mνst k sezenν a 142 mνst k stαnν. V Zόrichu je ϊzkύ tramvajovύ rozchod 1000 mm. Fotografie byla pořνzena na Limmatquai těsně před jejνm vyϊstěnν na Bellevueplatz.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 536
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 752] (2190)
View More Pictures
explore TREKEARTH