Φωτογραφίες

Photographer's Note

Another of the exhibits from Ballenberg. Alpine houses from the village of Bellwald. The houses were built in the 17th - 19th century. In the settlement, where there were 39 houses and chapel threatened extinction. Thus 5 of these buildings were transferred to the open-air museum. Bellwald lies in the canton of Valais. The houses were in groups in this way, there was cooperation of individual families. Some cared for cattle, some cared for hay.

Dalšν z exponαtů z Ballenbergu. Alpskι domky z obce Bellwald. Domky byly vystavěny v 17. - 19.stoletν. V osadě, kde bylo těchto domečků 39 a kaple hrozil zαnik. Tak 5 těchto budov bylo přeneseno do skanzenu. Obec Bellwald lež v kantonu Valais. Domky byly takto ve skupinαch, dochαzelo zde ke spoluprαci jednotlivύch rodin. Někdo se staral o dobytek, někdo o seno.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 355
Points: 2
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 743] (2190)
View More Pictures
explore TREKEARTH