Φωτογραφίες

Photographer's Note

We are in a valley that passes through an adhesive railway line from the Italian city of Tirano to Pontresina, Switzerland. The creek that we see in the photo is Cavagliasch, which flows from Lagh da Palό. The only settlement on its course is Cavaglia and there is a railway station of the same name. Here we are at an altitude of about 1700 meters. Not far from the shooting site, the creek flows with another Aqua da Pila stream.

Jsme v ϊdolν, kterύ prochαzν adheznν železničnν trať z italskιho města Tirano do Pontresiny ve Švύcarsku. Potok, kterύ vidνme na fotografii jej Cavagliasch, kterύ odtιkα z Lagh da Palό. Jedinou osadou na jeho toku je Cavaglia a u nν ležν stejnojmennα železničnν stanice. Tady jsme v nadmořskι vύšce asi 1700 metrů. Kousek od mνsta fotografovαnν se potok stιkα s dalčνm potokem Aqua da Pila.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 781] (2212)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2019-09-12
  • Categories: Φύση
  • Έκθεση: f/0.6, 1/214 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2019-12-07 12:35
Viewed: 335
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 781] (2212)
View More Pictures
explore TREKEARTH