Φωτογραφίες

Photographer's Note

We look upstream of the Flaz River from the road connecting the Punt Muragl Staz and Punt Muragl train stops. Not far from here, the river Flaz flows into the Inn and later on into the Danube. It is 6.5 km long and overcomes a 58 m altitude difference.

Dνvαme se proti proudu řeky Flaz z cesty spojujνcν železničnν zastαvky Punt Muragl Staz a Punt Muragl. Nedaleko odsud se řeka Flaz vlιvα do Innu a tνm později do Dunaje. Je dlouhα 6,5 km a na svιm toku překonαvα vύškovύ rozdνl 58 m.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 804] (2228)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2019-09-12
  • Categories: Φύση
  • Έκθεση: f/0.7, 1/256 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2020-01-18 11:00
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 804] (2228)
View More Pictures
explore TREKEARTH