Φωτογραφίες

Photographer's Note

Magla na pruzi.

Pozgled na prugu i celicnu konstrukciju.
Magla predstavlja kondenzovanu vodenu paru u atmosferi pri povrsini troposfere. Po svom sastavu se ne razlikuje od oblaka a jedina razlika izmedju oblaka i magle je po mestu gde se javljaju. Razlika izmedju magle i izmaglice je samo u gustini. Ista pojava se naziva maglom kada je vidljivost manja od 1 km, a naziva se izmaglicom ako je vidljivost manja od 2 km. Magla se javlja tokom cele godine i ima vise uticaja na coveka.
Magla je velika opsanost u saobracaju.
Magla se zadrzala celog dana.Fog on the rail.

A look at the track and the steel structure.
The fog represents condensed water vapor in the atmosphere at the surface of the troposphere. In its composition it is no different from clouds and the only difference between clouds and fog is where they occur. The difference between fog and haze is density only. The same phenomenon is called fog when visibility is less than 1 km and is called haze if visibility is less than 2 km. Fog occurs throughout the year and has more impact on humans.
Fog is a big traffic hazard.
The fog lingered all day.

Fis2, ikeharel, jhm, Royaldevon, PiotrF έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 148
Points: 22
Discussions
Additional Photos by Pavle Randjelovic (pajaran) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 11825 W: 2862 N: 22684] (94129)
View More Pictures
explore TREKEARTH