Φωτογραφίες

Photographer's Note

Trotoar i mural.

Pogled na trotoar u glavnoj ulici i mural na zidu zgrade.
Dragoslav Mihailovic ili Mihajlovic (Cuprija, 17. novembar 1930) je srpski knjizevnik i akademik, redovni clan SANU, dobitnik mnogih knjizevnih nagrada i priznanja, prevodjen na vise evropskih jezika. Njegov knjizevni opus obuhvata pripovetke, romane i drame.
Rodjen u Cupriji, studirao u Beogradu Filozofski fakultet na Grupi za jugoslovensku knjizevnost i srpskohrvatski jezik. Prema njegovim recima, dolazi u sukobe sa Udbom, nakon sto se pobunio protiv hapsenja svojih drugova, koji su uhapseni zbog politickih viceva.
1949. godine je izbacen iz kandidature za clana Komunistice partije Jugoslavije, a 15. septembra 1950. godine je uhapsen. Na Goli Otok je prebacen 28. februara 1951. i tamo je proveo 12 meseci.
Fakultet je zavrsio 1957. godine, ali nije uspeo da nadje stalno zaposlenje i cesto je menjao posao.Sidewalk and mural.

View of the sidewalk on Main Street and the mural on the wall of the building.
Dragoslav Mihailovic or Mihajlovic (Cuprija, November 17, 1930) is a Serbian writer and academic, a regular member of SASA, winner of many literary awards and recognitions, translated into several European languages. His literary oeuvre includes stories, novels and dramas.
Born in Cuprija, studied in Belgrade at the Faculty of Philosophy at the Group for Yugoslav Literature and Serbo-Croatian. According to him, he comes into conflict with Udba after rebelling against the arrest of his comrades, who have been arrested for political jokes.
In 1949 he was expelled from the candidacy for member of the Communist Party of Yugoslavia, and on 15 September 1950 he was arrested. He was transferred to Naked Island on February 28, 1951, and spent 12 months there.
He graduated from college in 1957 but failed to find permanent employment and frequently changed jobs.

jemaflor, papagolf21, ikeharel, holmertz, Fis2, jhm, PiotrF, macjake, mcmtanyel έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 242
Points: 28
Discussions
Additional Photos by Pavle Randjelovic (pajaran) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 11535 W: 2849 N: 21991] (91412)
View More Pictures
explore TREKEARTH