Photographer's Note

Dananji Centar za kulturu - Jagodina nastao je u periodu 1950 - 1951. godine kada je otvorena Velika sala Centra za kulturu, koja je vazila za jednu od najlepih u tadanjoj Jugoslaviji. U tom periodu su postavljeni temelji male sale, koja je zavrena 1964. godine.

1974. godine bioskop prerasta u Omladinski kulturni centar - Jagodina (koji je od 1965. godine bio u okviru Radničkog univerziteta).

1964. godine otvorena je Mala sala Centra za kulturu ispred koje je postavljena bista Svetozara Markovića i tada joj je promenjen naziv u Kulturni centar "Svetozar Marković".

Izvrni odbor SO Jagodina 1997. godine donosi odluku o promeni naziva u Kulturni centar.
Prva javna skulptura u posleratnom periodu u Jagodini vezana ja za Svetozara Markovića. Masivni kvader postamenta od tamnog mermera na kome je uklesan natpis SVETOZAR MARKOVIĆ 1846-1875 nosi kompoziciono uspelu polufiguru. Ona predstavlja S. Markovića u komunikaciji sa posmatračem jer ga podignutim kaiprstom desne ruke doziva. Na donjem grubo otesanom profilu, sa leve strane, čita se i potpis autora skulpture, Aleksandra Zarina, i godina izrade spomenika, 1960Today's Cultural Centre - FC was formed in the period 1950 to 1951. when he opened Great Hall of the Cultural Centre, which is considered to be one of the most beautiful in the former Yugoslavia. During this period, laid the foundation of a small hall, which was completed 1964th year.

1974th The theater became the Youth Cultural Centre - FC (which is from 1965. he was under the Workers' University).

1964th opened a small theater of the Cultural Centre was set up in front of a bust of Svetozar Marković and then changed her name to the Cultural Centre "Svetozar Marković".

Executive Board SO FC 1997th he decided to change the name to the Cultural Centre.

The first public sculpture in the postwar period in Jagodina, I tied for Svetozar Marković. Quadrant massive pedestal of dark marble on which is engraved the inscription Svetozar Markovic 1846-1875 wears a masterful compositional semifigure. It is S. Marković in communication with the viewer because it raised the index finger of his right hand calls. In the lower profile roughly trimmed, with the left hand, read the byline and sculpture, Alexander Zarina, and the year the monument in 1960.

Photo Information
Viewed: 6721
Points: 92
Discussions
Additional Photos by Sasha Dimitrijevic (kordinator) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 3971 W: 264 N: 3643] (16451)
View More Pictures
explore TREKEARTH