Φωτογραφίες

Photographer's Note

Stocznia Gdaρska (pe³na nazwa: Stocznia Gdaρsk Spσ³ka Akcyjna) – jedna z najwiκkszych polskich stoczni. Znajduje siκ w Gdaρsku na lewym brzegu Martwej Wis³y i na Ostrowiu. Powsta³a po 1945 na terenach gdzie przedtem istnia³a niemiecka Stocznia Cesarska (od 1844) i Stocznia Schichaua (od 1890). wiκcej >>> www.ieco.pl >>> ps. zrzut z aparatu

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 1782
Points: 10
Discussions
  • None
Additional Photos by rafal eco (eco) Gold Star Critiquer/Silver Workshop Editor [C: 651 W: 36 N: 1] (112)
View More Pictures
explore TREKEARTH