Φωτογραφίες

Photographer's Note

Trzmiele maj± ciekaw± i barwn± kolorystykκ i budz±cy sympatiκ wygl±d ogσlny. A to za spraw± uk³adu paskσw na tu³owiu i odw³oku o barwach Ώσ³tej, bia³ej i rudej. Kolory te umiejscowione s± na licznych w³oskach, co nadaje wygl±du puchato¶ci.No i lubi± pozowaζ.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 1102
Points: 2
Discussions
  • None
Additional Photos by Ireneusz Walaszczyk (osa) (20)
View More Pictures
explore TREKEARTH