Φωτογραφίες

Photographer's Note

The Brno City Transport Company has decided to reconstruct some tram cars back to their retro-cars after delivery. In the photo we have a car type TATRA K2YU No. 1123. The car was delivered from the export run for the Bosnian city of Sarajevo today. Repair of the car took 5 months. The car is drafted in Brno in Dačickιho street after turning from Novαčkova Street.

Dopravnν podnik města Brna se rozhodl, že některι tramvajovι vozy rekonstruuje zpět do stavu po dodαnν na tzv. retro-vozy. Na fotografii mαme vůz typu TATRA K2YU čνslo 1123. Vůz vyl dodαn z exportnνho souběhu pro dnes bosenskι město Sarajevo. Oprava vozu trvala 5 měsνců. Vůz je vytografovαn v Brně v Dačickιho ulici po odbočenν z Novαčkovy ulice.rnr

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 528
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 836] (2244)
View More Pictures
explore TREKEARTH