Φωτογραφίες

Photographer's Note

The Tuscan Palace, also called Thun - Hohenštejnskύ, is a massive Baroque building located on the western side of Hradčanskι Square. Construction began before 1690 on the site of the original several smaller houses. The palace was completed after 1718. The building has four wings with a rectangular courtyard.

Toskαnskύ palαc zvanύ tιž Thun - Hohenštejnskύ je mohutnα baroknν stavba nachαzejνcν se na zαpadnν straně Hradčanskιho nαměstν. Stavba byla zahαjena před rokem 1690 na mνstě původnνch několika menšνch domů. Palαc byl dokončen po roce 1718. Objekt mα čtyři křνdla s obdelnνkovύm dvorkem.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 326
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 779] (2208)
View More Pictures
explore TREKEARTH