Φωτογραφίες

Photographer's Note

On the photo we have the legendary car PRAGA RN, which was produced in 1933 - 1953 in several series. It was one of the most successful trucks. The acronym RN meant fast freight. It was still produced in the RND verti until 1955, which was powered by a diesel engine. The car's own weight was 3.7 tons and the length of 6280 mm. Gasoline engine power 44.1 kW and diesel 53 kW. Maximum speed of petrol version 60 km / h and diesel version 80 km / h.

Na fotografii mαme legendαrnν automobil PRAGA RN, kterύ se vyrαběl v letech 1933 - 1953 v několika seriνch. Jednalo se o jeden z nejϊspěšnějšνch nαkladnνch automobilů. Ta zkratka RN znamenala rychlύ nαkladnν. Ještě se vyrαběl ve verti RND do roku 1955, což byl pohon dieselovύm motorem. Vlastnν hmotnost vozu byla 3,7 tun a dιlka 6280 mm. Benzinovύ motor vύkon 44,1 kW a dieselovύ 53 kW. Maximαlnν rychlost benzνnovι verze 60 km/h a dieselovι verze 80 km/h.

Pietrow, pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 563
Points: 2
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 753] (2192)
View More Pictures
explore TREKEARTH