Φωτογραφίες

Photographer's Note

In the village of Bezděz under the castle of the same name we can find this church - it is the Church of St. Giles. The first mention of the existence of the church in the castle is from 1264. It was a Gothic church belonging to the monarch. From 1350 it belonged to the Prague Augustinians. The church was then rebuilt several times into Renaissance and Baroque form.

V obci Bezděz pod stejnojmennύm hradem najdeme tento kostel - jednα se o kostel svatιho Jiljν. Prvnν zmνnky o existenci kostel v podhradν jsou z roku 1264. Jednalo se o gotickύ kostel patřνcν panovnνkovi. Od roku 1350 patřil pražskύm augustiniαnům. Kostel pak byl několikrαt přestavovαn do renesančnν i baroknν podoby.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 406
Points: 2
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 752] (2190)
View More Pictures
explore TREKEARTH