Φωτογραφίες

Photographer's Note

On the photo we have the interior of the Gothic chapel of St.Archangel Michael at Bezděz Castle. It was built in the 13th century by King Přemysl Otakar II. Together with the castle it is one of the most valuable monuments of the 13th century in the Czech Republic. At the time of Albrecht of Wallenstein in the 17th century the castle became a monastery and the chapel was rebuilt for his needs. The chapel is a nave with a cross vault. The monastery was closed in 1785.

Na fotografii mαme interier gotickι kaple sv.Archanděla Michaela na hradě Bezděz. Byla postavena ve 13.stoletν na pokyn krαle Přemysla Otakara II. Spolu s hradem patřν k nejhodnotnějšνm pamαtkαm 13.stoletν v Českι repulice. V době Albrechta z Valdštejna v 17.stoletν se stal z hradu klαšter a kaple byla přestavěna pro jeho potřeby. Kaple je jednolodnν s křνžovou klenbou. Klαšter byl roku 1785 zrušen.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 351
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 753] (2192)
View More Pictures
explore TREKEARTH