Φωτογραφίες

Photographer's Note

We look from the Bezděz castle to the Bezděz village under the castle. The village is situated at an altitude of 362 meters on the southern slope of the hill Bezděz. The village was in the years 1291 - 1300 even a town. Now it has 350 inhabitants. To the left of the pond we can see the Church of St. Giles and the parish.

Dνvαme se z hradu Bezděz na stejnojmennou obec Bezděz pod hradem. Obec se nachαzν v nadmořskι vύšce 362 metrů na jižnνm ϊbočν vrchu Bezděz. Obec byla v letech 1291 - 1300 dokonce městem. Nynν mα 350 obyvatel. Vlevo od rybnνčka vidνme kostel sv.Jiljν a faru.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 465
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 752] (2190)
View More Pictures
explore TREKEARTH