Φωτογραφίες

Photographer's Note

The bridge across the Černovickύ brook in Soběslav connects the street Protifašistickύch bojovnνků and Tyršov Street. The reinforced concrete bridge dates back to 1921. The supporting structure of the bridge consists of reinforced concrete arches on which the lower bridge deck is suspended. The bulge height is 5.30 meters. The passageway between the arches is 6.30 meters. The whole structure is slidably mounted on the concrete concrete abutments on the coast.

Most přes Černovickύ potok v Soběslavi spojuje ulici Protifašistickύch bojovnνků a Tyršovu ulici. Železobetonovύ most pochαzν z roku 1921. Nosnou konstrukci mostu tvořν železobetonovι oblouky, na kterύch je zavěšena dolnν mostovka. Vύška vzepětν oblouků je 5,30 metrů. Průjezdnύ profil mezi oblouky je 6,30 metrů. Celα konstrukce je kluzně uložena na pobřežnνch betonovύch opěrαch z prostιho betonu.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 344
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 696] (2146)
View More Pictures
explore TREKEARTH