Φωτογραφίες

Photographer's Note

We look from the hill Tolštejn, which is 670 meters high and stands the ruins of the same name, to the west. On the right, we have the Jedlovα Hill, which is 774 meters high and has a lookout tower. Jedlovα is a massive phonolite cluster and is the third highest peak of the Lusatian Mountains.

Dνvαme se z vrch Tolštejn, kterύ je vysokύ 670 metrů a stojν na něm stejnojmennα zřνcenina hradu, k zαpadu. Nejvνce vpravo mαme vrch Jedlovα, kterύ je vysokύ 774 metrů a je na něm rozhledna. Jedlovα je mohutnα znělcovα kupa a je to třetν nejvyššν vrchol Lužickύch hor.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 699] (2150)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2018-05-06
  • Categories: Φύση
  • Έκθεση: f/0.9, 1/160 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2019-05-25 13:25
Viewed: 375
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 699] (2150)
View More Pictures
explore TREKEARTH