Φωτογραφίες

Photographer's Note

Today we will again look at the monuments to the center of Pilsen. This can be found in Pražskα Street near Republic Square. On the right we see the Black Tower. It is a prismatic water tower with a pyramid roof and is part of the old waterworks. The tower was built in the first half of the 16th century. The house to the left of the tower is the White Lion House. The house has a complicated construction history. The reason is a Renaissance house built on the grounds of several Gothic houses. It was rebuilt in the Classicist style at the turn of the 18th and 19th centuries.

Dnes se opět podνvαme na pamαtky do centra Plzně. Toto najdeme v Pražskι ulici nedaleko nαměstν Republiky. Vpravo vidνme Černou věž. Je to hranolovα vodαrenskα věž s jehlanovou střechou a je součαstν starι vodαrny. Věž byla postavena v prvnν polovině 16. stoletν. Dům vlevo od věže je dům U bνlιho lva. Dům mα složitou stavebnν historii. Důvodem je to renesančnν dům pstavenύ na pozemku několika gotickύch domů. Na přelomu 18. a 19. stoletν byl přestavěn klasicistně.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 863] (2252)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2018-03-24
  • Έκθεση: f/0.8, 1/333 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2020-04-07 11:48
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 863] (2252)
View More Pictures
explore TREKEARTH