Φωτογραφίες

Photographer's Note

To the east of Holany, I find the loneliness called Sαdky, which is a few houses in whose center there are ponds. Ponds were built in the 16th century. The creation of the collection is associated with the splendor of the local estate for the Vartenberks. There was a pub in the house.

Na vύchod od městyse Holany najdem samotu zvanou Sαdky, což je několik domů v jejichž censtru jsou rybničnν sαdky. Rybnνčky vznikly v 16. stoletν. Vznik sαdek je spojovαn s rozmacem mνstnνho panstvν za Vartenberků.V domě na obrαzku bύval hostinec.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 511
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 636] (2052)
View More Pictures
explore TREKEARTH