Φωτογραφίες

Photographer's Note

We look at the ruins of Ronova Castle, which is located on the same hill at an altitude of 552 meters. We look toward the exit, two visible water areas roughly in the middle of the picture are Holansky ponds. Behind them is the small town Holany, which they call themselves.

Dνvαme se ze zřνceniny hradu Ronova, kterα se nachαzν na stejnojmennιm kopci v nadmořskι vύšce 552 metrů. Dνvαme se směrem k vύchodu, dvě viditelnι vodnν plochy zhruba uprostřed snνmku jsou Holanskι rybnνky. Za nimi je pak i městečko Holany, podle kterιho se nazύvajν.

Lidka έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 636] (2052)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2017-10-15
  • Categories: Φύση
  • Έκθεση: 1/160 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2018-01-23 12:07
Viewed: 411
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 636] (2052)
View More Pictures
explore TREKEARTH