Φωτογραφίες

Photographer's Note

This statue of a cyclist can be found in Malι nαměstν in the center of Hradec Krαlovι. Cyclists and cyclists are characteristic of the town of Hradec Krαlovι, which is situated in the plains along the river Elbe. The statue reminds architect Alexander Pur. This architect has played a significant role in the city's face in recent decades. The architect was born on January 31, 1947 and died on November 19, 2011. The author of the statue is TomᚠMisνk.

Tuto sochu cyklisty najdeme na Malιm nαměstν v centru Hradce Krαlovι. Cyklistika a cyklistι jsou přνznačnν pro město Hradec Krαlovι, kterι se nachαzν v rovinαch u řeky Labe. Socha připomνnα architekta Alexandera Pura. Tento architekt se v minulύch desetiletνch vύznamně podνlel na tvαři města. Architekt se narodil 31.ledna 1947 a zemřel 19.listopadu 2011. Autorem sochy je TomᚠMisνk.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 550
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 738] (2188)
View More Pictures
explore TREKEARTH