Φωτογραφίες

Photographer's Note

The Painted Stork is a large wading bird in the stork family. It is found in the wetlands of the plains of tropical Asia south of the Himalayas in South Asia and extending into Southeast Asia. -courtesy:-Wikipedia


The Keoladeo National Park or Keoladeo Ghana National Park formerly known as the Bharatpur Bird Sanctuary in Bharatpur, Rajasthan, India is a famous avifauna sanctuary that plays host to thousands of birds especially during the winter season. Over 230 species of birds are known to have made the National Park their home.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Vidhan Chandra (vidhan75) (2)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2012-12-09
  • Categories: Φύση
  • Έκθεση: f/5.2, 1/800 δευτερόλεπτα
  • More Photo Info: view
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2013-01-13 8:31
Viewed: 1427
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Vidhan Chandra (vidhan75) (2)
View More Pictures
explore TREKEARTH