To papagolf21: papagolf21

  • Pozdrav.
    Majtori su uradili dobar posao, zgrada je dobila lep izgled.
    Paja.