To Miguel82: Miguel82

  • Pozdrav.
    Maj i prvi deo juna su sa kisom, priroda je krenula punom brzinom i ozelenila obale reke.
    Paja.