The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To bantonbuju: Ramka :) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=511977)

ninaL 10-16-2007 08:09 AM

To bantonbuju: Ramka :)
 
Probowalam bez ramki, probowalam z inna ramka, tylko to pasowalo.
Nei wiem, czy trza w WS-e dac powiekszokno pocztowek, czy dobrze tam widac, o co biega w tych dwoch dolnych pocztowkach ?

bantonbuju 10-16-2007 08:15 AM

Re: To bantonbuju: Ramka :)
 
jest ok


All times are GMT. The time now is 12:21 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.