The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To PiotrF: Timisoara (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=963702)

emka 09-16-2019 10:03 AM

To PiotrF: Timisoara
 
Byłam w Timisoarze, ale to bylo w 1958 roku (!). Nic więc dziwnego, że nie mam zdjęć. To zorganizowana wycieczka, czy indywidualnie? Ja byłam Rumunią zachwycona, na pewno Tobie się też spodoba.

Fantastycznych zdjęć!

Małgorzata

PiotrF 09-16-2019 04:06 PM

Ostatnia w tym sezonie objazdowka z eRki.
Po takiej cenie żal było nie jechać:) a gdzieś musiałem.

emka 09-16-2019 06:06 PM

Widzę taką szlakiem Drakuli. Ale to chyba trochę inna. Fajna trasa i rzeczywiście niezła cena. Ja jeszcze jade na dwie wycieczki po wyborach.
udanej dalszej podróży!

MałgorzataAll times are GMT. The time now is 06:40 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.